سد حسنلو بر روي تالاب بين‌المللي حسنلو (شور گل) توسط سازمان آب منطقه‌اي استان آذربايجان غربي با پيمانكاري 101 كعبه سپاه پاسداران و زير نظر مهندسين مشاور پوياب در كنار محور اروميه ـ مهاباد احداث شده است و آب آن از رودخانه گدار توسط بند انحرافي و كانالي به طول 15 كيلومتر برآورد شده و حجم ذخيره آب در اين سد (تالاب) 76 ميليون متر مكعب تأمين مي‌گردد و ارتفاع سد خاكي احداث شده 5/7 متر وراي سطح قبلي آب مي‌باشد و تا كنون از آب سد استفاده نشده و اقدامات پمپاژ آب (تأسيسات پمپاژ) در حال احداث بوده و نيمه تمام است