به اطلاع همشهریان عزیز می¬رساند؛ در روز شنبه مورخه 21 مهرماه 97 به جهت احداث خط 20 کیلو وات شهرک صنعتی خلیفه لو توسط پیمانکار و همزمان با آن انجام تعمیرات بر روی فیدر شماره دو محمدیار توسط اکیپ اداره برق نیاز به 4 ساعت خاموشی با برنامه است که مسیرهای سه راهی محمدیار بطرف شهرک المهدی و شهرک خلیفه لو و مسیر روستاهای نظام آباد و قره قصاب تا ماسو و دایماب قطع خواهد شد.