بازدید فرامرزی فرماندار شهرستان نقده آرامون سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی از روند اجرایی پروژه تونل انتقال آب به دریاچه ارومیه در حوزه استحفاظی نقده

تونل انتقال آب کانی سیب دارای 36کیلومترطول بوده که کار اجرایی حدود 25 کیلومتر آن به اتمام رسیده است. پیش بینی می شود این پروژه که از پروژه های شاخص انتقال آب به دریاچه ارومیه است در سال 98 به بهره برداری برسد و بتواند حدود( 600 میلیون متر مکعب در فاز اول) آب مازاد جنوب استان را به دریاچه ارومیه انتقال دهد.