سومین جلسه امور جوانان شهرستان نقده در سال97، به ریاست فرماندار و با حضور اعضاء در محل سالن جلسات فرمانداری تشکیل گردید:
فرامرزی فرماندار شهرستان در این بیان کرد جوانان را می بایست به ایجاد امید و نشاط اجتماعی سوق داد و زیبنده نظام اسلامی نیست که جوانان ناامید در جامعه داشته باشیم. همه ما موظف هستیم جوانان را به اندیشیدن و تولید زیبایی و نگاه زیبا نگرانه به پدیده های اجتماعی دعوت کنیم.
فرماندار شهرستان نقده افزود در این خصوص برای مقابله و کاهش آسیب های اجتماعی، همه ما مسئولین می بایست در جمع مردم مخصوصا جوانان حضور یافته و با رغبت به حرف ها و دغدغه های آنها گوش داده و باور های آنان را درک کنیم.
ایشان با بیان اینکه جوانان پایه های پیشرفت هر جامعه و مدیران و سیاست مداران آینده کشور هستند ادامه داد برای دستیابی به جوان موفق، کارآفرین و جامعه نگر، می بایست برنامه های کاربردی، علمی، اجتماعی و فرهنگی را با لحاظ نمودن اندیشه اسلامی، هویت و پویایی جوانان و با مشارکت خود آنها به مرحله اجرا گذاشت.
فرامرزی گفت: امروز هماهنگی دستگاها و نهادهای اجرایی در خصوص جوانان اجتناب ناپذیر است و در این رابطه از خانواده ها، آموزش پرورش، و سایر نهادها خواستند که تعلیم و تربیت را از دوران کودکی و مقطع ابتدایی شروع کنند. فرماندار شهرستان افزود: خانواده ها و نهادهای تربیتی نبایستی فرزندان این مملکت را از دوران کودکی و نوجوانی وارد مسائل و مشکلات خود نمایند و آنان را تنها تشویق به فرا گیری علم و دانش و بالندگی در این مسیر سوق دهند.
در پایان جلسه فرامرزی از مسئولین دستگاه ها و نهادهای اجرایی خواستند تا زمینه و فضای کسب و کار را برای جوانان فراهم نموده و موسسات مالی در اعطای وام های خود اشتغالی بویژه وام اشتغال روستایی جوانان متقاضی ایجاد اشتغال را در اولویت اعطای تسهیلات قرار دهند. همچنین از جوانان خوش ذوق، خوش فکر، کارآفرین و صاحب ایده، برای ارائه بحث¬های تخصصی در جلسات آتی دعوت نمایند.