جلسه کمیته تأمین مسکن محرومین امروز سه شنبه دهم مهر ماه به ریاست فرامرزی فرماندار شهرستان نقده و با حضور سایر اعضاء در محل اتاق کار فرماندار برگزار شد:
مهندس فرامرزی فرماندار شهرستان نقده: ضمن خیر مقدم گویی به اعضای جلسه بیان کرد: اصلی ترین فلسفه انقلاب اسلامی ایران حمایت از محرومین و مستضعفین بوده و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بمنظور تأمین مسکن محرومین توسط رهبر کبیر انقلاب، امام خمینی(ره) بنیان گذاری شد. وی افزود: همه ما باید تلاش کنیم تا مشکلات محرومان جامعه را کاهش دهیم. فرامرزی خاطر نشان کرد: در این زمینه با همکاری بنیاد مسکن، کمیته امداد، بهزیستی، بخشداری ها، راه و شهرسازی، شهرداری و شورای اسلامی شهر گام های خوبی در زمینه ساخت مسکن محرومین برداشته شده است و می بایست این روند در سطح شهرستان با قدرت بیشتری ادامه یابد.
در این جلسه مقررشد: 3 هزار متر مربع زمین جهت تأمین مسکن محرومین از طریق اداره راه و شهرسازی به اداره بنیاد مسکن واگذار شود و از این طریق برای 40خانوار واجد شرایط مسکن احداث گردد.
2 قطعه زمین از طریق شهرداری و شورای اسلامی شهر در اختیار 2 خانوار واجد شرایط جهت تأمین مسکن محرومین قرار گیرد.
در این جلسه 1 قطعه زمین به خانواده 2 معلولی تحت پوشش بهزیستی، با همکاری بنیاد مسکن و بخشداری مرکزی جهت احداث واگذار شد. همچنین مبلغ 470میلیون ریال برای تکمیل 25 واحد مسکونی از محل حساب 100 امام پرداخت شد.