مراسم تودیع معارفه رییس اداره امور منابع آب شهرستان نقده برگزار گردید. در این مراسم که با حضور فرامرزی فرماندار شهرستان و دانشجو رییس هیات مدیره و مدیر عامل آب منطقه ای استان آذربایجان غربی در دفتر فرماندار این شهرستان برگزار گردید از زحمات مهندس کیومرث جهانگرد تقدیر و آقای غلامرضا کشتیبان را بجای ایشان بعنوان رییس اداره امور منابع آب شهرستان معرفی شد.