با توجه به وجود مزرعه کلزا در نزدیکی شهر و وجود حشره سن کلزا در آن و هجوم آن به خانه های نزدیک به آن موجب ترس اهالی آن شده بود. فرامرزی فرماندار شهرستان امروز حدود ساعت 13 به همراه کارشناسانی از جهاد کشاورزی و بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان از آن منطقه بازدید کردند. بعد از بررسی و مشخص شدن نوع حشره و نوع سم مقابله با آن، فرماندار شهرستان به شهرداری و جهاد کشاوری دستور سمپاشی محیط در کمترین زمان ممکن را دادند.
سمپاشی منطقه حدود ساعت 15 با حضور دبیر ستاد بحران شهرستان انجام گردید. بعد از آن خیابان ها و کوچه های نزدیک به آن توسط شهرداری شستشو داده شد.
گروههای از ستاد بحران شهرستان، جهاد کشاورزی، بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان برای بررسی اثر سمپاشی های امروز فردا به محل اعزام خواهند شد.