فرامرزی فرماندار شهرستان صبح امروز(دوشنبه 8/5/1397) از نانوایی های واقع در منطقه شهیدآباد و سایر مناطق این شهرستان بازدید کرد. در این بازدید تذکرات لازم در خصوص کیفیت و اندازه نان و همچنین وزن چانه ها به برخی نانوایی ها داده شد.