نظر به اینکه همه ساله در فصل گرما تعدادی از هموطنان بدون توجه به علائم هشدار دهنده و اطلاعیه های این شرکت مبادرت به شنا در دریاچه سدهای مخزنی و سایر تأسیسات آبی در سطح استان می نمایند که عموماً با خطرات جانی و احتمال غرق شدن همراه می باشد و از آنجائیکه این تأسیسات صرفاً جهت آبرسانی احداث گردیده و به هیچ وجه برای شنا کردن مناسب نمی باشد، لذا بدینوسیله از عموم هموطنان عزیز درخواست می شود که از شنا کردن در این محل ها جداً خودداری نمایند. بدیهی است در صورت بروز حوادث احتمالی، این شرکت هیچگونه مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی