محمد جواد ربانی متولد سال 1347 در نقده بودند. ایشان در زمان جنگ تحمیلی بصورت بسیجی به جبهه های نبرد حق علیه باطل اعزام می شوند. ایشان در عملیات کربلای 5 در تاریخ 2/10/1365 در محل شلمچه به درجه رفیع جانبازی نائل شدند.