جلسه حقوق شهروندی با محوریت عفاف و حجاب به ریاست فرامرزی فرماندار شهرستان و با حضور اعضا در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید.
در این جلسه فرامرزی فرماندار شهرستان اجرایی کردن محتوای حقوق شهروندی در جهت ارتقای رضایت مندی شهروندان را از جمله وظایف دستگاه های اجرایی برشمردند و افزودند: در خصوص اعمال حقوق شهروندی تکالیفی بر عهده دستگاه های اجرایی است که مدیران بایستی در تعیین سیاست ها و راهبردهای صیانت از حقوق شهروندی و در توانمندسازی کارکنان و همچنین در اطلاع رسانی و آگاه سازی شهروندان تلاش نمایند. وی در ادامه بیان داشتند: بر این اساس مدیران دستگاه های اجرایی می بایست راهکارهای پیشگیری از تضییع حقوق شهروندی را بکار بسته و در روان سازی قوانین و مقررات برای ارائه خدمات و جلب رضایت مندی شهروندان اقدام نمایند. فرماندار شهرستان در ادامه با تأکید بر استقرار میز خدمت در ادارات افزودند: میز خدمت بر اساس توان کارشناسی با استفاده از مجرب ترین کارشناسان و پرسنل اداری در پاسخگویی سهل و آسان و بموقع به متقاضیان اقدام نموده و از روند بروکراسی در ادارات و همچنین موازی کاری در این خصوص پرهیز نمایند و به شفافیت و عدالت محوری نسبت به پاسخگویی به شهروندان مبادرت نموده و موجباب رضایت مندی ارباب رجوع را فراهم سازند.
فرماندار تاکید نمودند تمامی دستگاه های اجرایی با برنامه ریزی مدون و ایجاد خلاقیت در کارها در جهت تحقق منشور حقوق شهروندی اقدام نمایند.
همچنین ایشان از تمامی ادارات خواستند با بازرسان حقوق شهروندی همکاری و هماهنگی داشته باشند.