فرامرزی فرماندار شهرستان نقده طی سخنانی در این مراسم روابط عمومی را زبان گویای ادارات دانستند و گفتند کارشناسان روابط عمومی باید از فن خاص، هنرخاص و توانمندی لازم برخوردار باشند. روابط عمومی ها باید شناخت کاملی از سازمان مطبوع خود داشته باشد تا بتواند روابط درون سازمانی و برون سازمانی را به نحو احسن برقرار نماید. روابط عمومی ها باید به کار خود عشق بورزند و بتوانند واقعیت های جامعه را تحلیل نمایند.
ایشان افزودند روابط عمومی هر سازمانی باید اولین نقد کننده مدیر سازمان باشند. روابط عمومی باید واقع گرا و منطق گرا باشد و بتواند از خرد جمعی استفاده کنند.
ایشان جلب رضایت مردم را در اولویت کارهای ادارات دانسته و افزودند زمانی می توانیم رضایت عمومی را جلب کنیم که آنچه در قانون است را مردم بدانند. باید ادارات به یک ویترین شیشه ای تبدیل شوند و مردم از اتفاقات درون سازمان اطلاع داشته باشند. این نیز یکی از وظایف روابط عمومی هاست.
ایشان گفتند روابط عمومی خلاق عصای دست مدیر و چشم چراغ سازمان هستند. ایشان بزرگترین چالش هر سازمان را اعتمادسازی بین مردم عنوان کردند و اعتماد مردم را بزرگترین سرمایه یک سازمان دانستند، ادامه دادند وظیفه روابط عمومی ها ایجاد و حفظ این اعتماد است.
ایشان یکی از نشانه های اعتماد مردم به نظام مقدس جمهوری اسلامی را شرکت گسترده مردم در انتخابات دانستند.
در پایان این مراسم از روابط عمومی های فعال شهرستان با اهدا لوح و هدایای فرهنگی تقدیر بعمل آمد.