به گزارش روابط عمومی فرمانداری نقده، اولین جلسه مشاغل خانگی و صنایع دستی به ریاست فرماندار و با حضور اعضا درمورخه 08/12/96 درمحل سالن جلسات فرمانداری برگزارگردید:

دراین جلسه به سیاست گذاری و برنامه های دولت تدبیر و امید درراستای توسعه مشاغل خانگی و صنایع دستی درجهت توسعه پایداراقتصادی و بدون اتکا به نفت تأکید شد و بیان گردید که صنایع دستی و مشاغل خانگی با رویکرد اقتصاد پایدار نقش موثری را در ثبات اقتصاد خانوارها دارد.

باتوجه به اینکه برای توسعه مشاغل خانگی تفاهم نامه ای فی مابین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صندوق کارآفرینی امید و جهاد دانشگاهی منعقدگردیده است، می توان گفت که اجرای این رویکرد می تواند به شناسایی ظرفیت ها و پتانسیل های منطقه ای و شهرستانی مساعدت نماید.

این طرح در سه مرحله مرحله اول: بررسی، شناسایی و الویت بندی فرصت ها و ظرفیت های منطقه ای و شهرستانی  شروع گردید.

مرحله دوم : توانمندسازی و آموزش مهارت به متقاضیان در جهت تولید است و استاندارد سازی و برندسازی محصولات  در این مرحله صورت می کیرد.

مرحله سوم : اتصال محصولات تولیدی به بازارهای هدف با ایجاد تعاونی های بازاریابی صورت می گیرد.