به گزارش روابط عمومی فرمانداری ، جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان به ریاست فرماندار و با حضور اعضاء در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد . 

فرماندار در این جلسه با تقدیر و تشکر از حاضرین و با تاکید بر اهمیت و جایگاه آموزش و پرورش گفت: 

آموزش و پرورش به عنوان یک سازمان مادر و گسترده می تواند نقش بسیار مهمی در فرهنگ سازی و تربیت صحیح نسل جوان و افراد جامعه داشته باشد . 

وی با تبریک مجدد به آقای سلطانی رییس جدید آموزش و پرورش شهرستان نقده گفت : امیدوارم رئیس جدید آموزش و پرورش با برنامه ریزی علمی و کارشناسی ، تلاش شبانه روزی و با انتقاد پذیری بستر لازم جهت ارتقاء کیفیت آموزش در سطح مدارس را فراهم آورند. 

وی افزود: حفظ جایگاه معلمین و حل مشکلات آنان باید در دستور کار مسئولین امر قرار داشته باشد .