به گزارش روابط عمومی فرمانداری ، جلسه تجلیل از رانندگان بخش خصوصی به ریاست فرماندار و با حضور مدعوین در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد . 

در این جلسه فرامرزی با تقدیر و تشکر از حاضرین در خصوص اهمیت حفظ آمادگی برای مقابلع با حوادث غیر مترقبه مطاللبی را بیان داشتند . 

فرماندار گفت: حوادث غیر مترقبه هیچگاه خبر نمی دهند و باید تمام دستگاههای ذیربط برای مقابله با حوادث احتمالی آمادگی کامل داشته باشند . 

وی افزود : خرید ماشین آلات جدید و تجهیز و بروز رسانی آن و آموزش کارکنان می تواند نقش مهمی در کاهش خسارت حوادث داشته باشد . 

وی خاطرنشان کرد: به جهت وسعت سیل اخیر و حجم زیاد آب ماشین آلات موجود در دستگاهها جهت کمک رسانی در سیل کافی نبوده و همکاری بخش خصوصی نقش مهمی در کاهش اثرات سیل داشته است . 

وی گفت: بخش خصوصی به موقع و در زمان مناسب با تمام امکانات خود و بدون هیچ گونه در خواست مادی و جهت پیشگیری از خسارات بیشتر به شهروندان وارد عمل شده اند . 

در پایان جلسه از رانندگان بخش خصوصی تقدیر بعمل آمد .