به گزراش روابط عمومی فرمانداری جلسه کارگروه مدیریت پسماند در محیط زیست به ریاست فرماندار برگزار شد . 

فرماندار در این جلسه با تاکید بر حفظ محیط زیست گفت: محیط زیست محل زندگی انسان بوده و زندگی سالم در محیط زیست سالم امکان پذیر است . 

فرامرزی افزود: 

همه شهروندان باید در خصوص تفکیک پسماند و دفع اصولی و بهداشتی آن توجه ویژه داشته باشند چرا که در غیر اینصورت صدمات آن متوجه  خودمان خواهد شد . 

در ادامه جلسه هر یک از حاضرین در خصوص دفع پسماند و نخاله های ساختمانی و مسائل و مشکلات مربوطه نظرات خود را بیان داشته و تصمیمات لازمه اتخاذ شد  .