به گزارش روابط عمومی فرمانداری جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان به ریاست فرماندار و با حضور اعضاء در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد .

فرامرزی در این جلسه با تقدیر از زحمات اعضای شورای حفاظت از منابع آب گفت: 

متاسفانه تعدادی از افراد سودجو از منابع آب چاه های غیر مجاز استفاده می کنند که باید با برنامه ریزی و اقدام در زمان مناسب بطوری که به تولیدات کشاورزی آسیبی نرسد با این مسئله برخورد نمود . 

وی گفت: در سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال باید تمام سعی مسئولین برای این باشد که از تولید محصولات کشاورزی حمایت شود . 

وی افزود: جهت احیای دریاچه ارومیه و صرفه جویی در آب این مایع حیاتی تشویق کشاورزان به کشت محصولات کم آب بر مخصوصا کلزا باید در دستور کار مسئولین امر قرار گیرد.