به گزارش روابط عمومی فرمانداری فرماندار شهرستان به همراه تعدادی از مسئولین ادارات از مراحل ساخت مصلای بزرگ شهر نقده بازدید کردند . 

در این بازدید فرماندار شهرستان ضمن تقدیر و تشکر از حاضرین بر اهمیت همکاری مسئولین شهرستان جهت تسریع در روند اجرایی احداث مصلای شهر تاکید کردند  .